PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Økt spesialisering krever bedre organisering for utredning av innlagte pasienter i sykehus

Den økte spesialiseringer i helsetjenesten krever nye grep i sykehusene for å gi tryggere utredning av pasienter som er innlagt med uavklart tilstand. Det er konklusjonen i vår nye rapport "Spesialiseringens pris – samhandling ved uavklarte tilstander"

Undersøkelsen tar utgangspunkt i historien om "Jan" som døde av kreft etter et halvår med hyppige innleggelser på sykehus. Han opplevde uklare ansvarsforhold, mangelfull informasjon, forsinkelser og en oppstykket helsetjeneste med mange involverte. Utredningen dro ut i tid. Det ble et belastende halvår for Jan og familien, med mange uavklarte spørsmål. Kreftdiagnosen ble stilt uken før han døde.  

–    Historien til Jan er gjenkjennbar for mange, både helsepersonell og pasienter og pårørende som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Den illustrerer hvordan de ulike spesialiserte avdelingene, ikke alltid spiller på lag og kommer pasienten til gode. Det er en historie å lære av, sier Pål Iden, direktør i Ukom. 

Behov for læring og forbedring på flere områder 

Rapporten trekker frem to viktige forhold når pasienter med uavklart tilstand innlegges til utredning i sykehus. Det ene er samhandling mellom ulike avdelinger og spesialiteter rundt pasienten. Det andre er involvering og ivaretakelse av pasient og pårørende under innleggelsen.
Rapporten peker på flere punkter som kan bidra til læring og forbedring. Pasienter og pårørende bør involveres bedre. Dette må skje på en systematisk måte for å styrke utredningen, og dermed bedre pasientsikkerheten. Det må skapes tid og rom for tverrfaglig samarbeid. Direkte kommunikasjon mellom flere spesialiteter og ulike yrkesgrupper gir muligheter for en mer helhetlig, effektiv og nøyaktig utredning. Den enkelte pasient trenger en helhetlig og oppdatert utredningsplan. Flere pasienter enn i dag bør få nyte godt av de systematiske modellene for utredning og behandling, som er utviklet gjennom pakkeforløpene. 

Det er nødvendig at ledere i sykehusene vurderer om utredning av pasienter med uavklart tilstand kan organiseres bedre. Undersøkelsen viser også at det er store utfordringer i hvordan kontaktlegeordningen fungerer sykehusavdelinger imellom, og Helse- og omsorgsdepartementet bør evaluere denne ordningen. 

–    Utredning av pasienter med uavklart tilstand må organiseres systematisk for å gi trygghet for pasienten og de pårørende. Vi ser at finnes flere gode modeller som kan systematisere kompleks utredning. Vi oppfordrer sykehusene til å dele erfaringer, sier Iden.  


Les rapporten

Kontakt:

Portrettbilde Pål Iden

Direktør

Pål Iden

Telefon

+47 94 83 91 90