PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
hender som holder et hjerte_shutterstock.jpg

Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse

12 Ukoms oppdrag

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) er en uavhengig, statlig virksomhet som har fått i oppdrag å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge.  

Ukom skal utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger. Formålet med undersøkelsene er å bedre pasient- og brukersikkerheten gjennom læring og forebygging av alvorlige hendelser.  

Ukom tar ikke stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.  

Ukom avgjør selv hvilke alvorlige hendelser og forhold som skal undersøkes, samt omfanget av undersøkelsene.  

Undersøkelser gjennomføres i dialog med involverte parter, det vil si ansatte i helse- og omsorgtjenesten, pasienter, brukere og pårørende.  

Rapportene til Ukom er offentlige og inneholder ikke referanser til enkeltpersoners navn og adresse. Ukom vurderer i hver enkelt undersøkelse om rapporten skal vise til hvor hendelsen fant sted.  

Ukoms virksomhet er hjemlet i lov 16. juni 2017 nr. 35 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (62).

Fortsett å lese:Referanser

Last ned / skriv ut: