PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Spesialiseringens pris – samhandling ved uavklarte tilstander

Den økte spesialiseringer i helsetjenesten krever nye grep i sykehusene for å gi tryggere utredning av pasienter som er innlagt med uavklart tilstand. Det er konklusjonen i vår nye rapport "Spesialiseringens pris – samhandling ved uavklarte tilstander". Se webinaret og les rapporten.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i historien om "Jan" som døde av kreft etter et halvår med hyppige innleggelser på sykehus. Han opplevde uklare ansvarsforhold, mangelfull informasjon, forsinkelser og en oppstykket helsetjeneste med mange involverte. Utredningen dro ut i tid. Det ble et belastende halvår for Jan og familien, med mange uavklarte spørsmål. Kreftdiagnosen ble stilt uken før han døde.  

Behov for læring og forbedring på flere områder 

Rapporten trekker frem to viktige forhold når pasienter med uavklart tilstand innlegges til utredning i sykehus. Det ene er samhandling mellom ulike avdelinger og spesialiteter rundt pasienten. Det andre er involvering og ivaretakelse av pasient og pårørende under innleggelsen.
Rapporten peker på flere punkter som kan bidra til læring og forbedring.

Webinar og presentasjon av rapporten

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (vimeo)

Les rapporten

Les også artikkelen: Økt spesialisering krever bedre organisering for utredning av innlagte pasienter i sykehus