PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost

12 Materiell for læring og forebygging

Opplæringsmateriellet gir overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger om hva som kan gjøres for å forebygge lignende alvorlige hendelser. Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Materiellet kan brukes av dere som jobber på tilsvarende områder i helse- og omsorgstjenesten. Presentasjonen er rik på informasjon, slik at de kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter ditt eget ønske og behov.

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

 

Last ned:

Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - opplæringsmatriell til egen avdeling (presentasjon - ppt)

Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - opplæringsmatriell til egen avdeling (presentasjon -pdf)

Kontaktperson for denne undersøkelsen

Seniorrådgiver

Bjørn Roar Vagle

Bjørn Roar har bakgrunn som vernepleier.

I tillegg har han en mastergrad om læring i komplekse systemer. Bjørn Roar har i mange år arbeidet med personer med medfødte funksjonsnedsettelser. Før han begynte i Ukom, var han leder i spesialisthelsetjenesten for habiliteringstjenesten for voksne. Der var det utstrakt samhandling og samarbeid med de kommunale omsorgstjenestene. Han har også vært medlem av Tvangslovutvalget.

Telefon

907 63 640

Mail

bjorn.roar.vagle@ukom.no