PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost

12 Materiell for læring og forebygging

Opplæringsmateriellet gir overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger om hva som kan gjøres for å forebygge lignende alvorlige hendelser. Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Materiellet kan brukes av dere som jobber på tilsvarende områder i helse- og omsorgstjenesten. Presentasjonen er rik på informasjon, slik at de kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter ditt eget ønske og behov.

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

 

Last ned:

Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - opplæringsmatriell til egen avdeling (presentasjon - powerpoint)

Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost - opplæringsmatriell til egen avdeling (presentasjon - pdf)

Last ned / skriv ut: