PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet

6 Materiell for læring og forebygging

Opplæringsmateriellet gir overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger om hva som kan gjøres for å forebygge lignende alvorlige hendelser. Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Materiellet kan brukes av dere som jobber på tilsvarende områder i helse- og omsorgstjenesten. Presentasjonen er rik på informasjon, slik at de kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter ditt eget ønske og behov.

 

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

Se film laget for pasientsikkerhetskonferansen 2019 her.

Last ned

Det akutt febersyke barnet - materiell til læring og forbedring(presentasjon - pdf)

 

 

Fortsett å lese:Referanser

Kontaktperson for undersøkelsen

Seniorrådgiver

Dag Erik Lutnæs

Dag Erik er intensivsykepleier. Dag Erik har mange års erfaring som intensivsykepleier ved OUS og SUS. I tillegg har han i flere år arbeidet med medisinsk simulering som brukes til trening av helsepersonell - for eksempel i teamarbeid. Han har dessuten en mastergrad i menneskelige faktorer og systemsikkerhet fra Lunds universitet i Sverige. Dag Erik har også lang erfaring fra frivillig redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Telefon

920 56 516

Mail

dag.erik.lutnaes@ukom.no