PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet

6 Materiell for læring og forebygging

Opplæringsmateriellet gir overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger om hva som kan gjøres for å forebygge lignende alvorlige hendelser. Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Materiellet kan brukes av dere som jobber på tilsvarende områder i helse- og omsorgstjenesten. Presentasjonen er rik på informasjon, slik at de kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter ditt eget ønske og behov.

 

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

Se film laget for pasientsikkerhetskonferansen 2019 her.

Last ned

Det akutt febersyke barnet - materiell til læring og forbedring(presentasjon - pdf)

 

 

Fortsett å lese:Referanser

Last ned / skriv ut:

Kontaktperson for undersøkelsen

Portrettbilde Dag Erik Lutnæs

Seniorrådgiver

Dag Erik Lutnæs

Telefon

+47 92 05 65 16