PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet

7 Referanser

1. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Bevissthetssløring eller -tap. [Internett]. Tiller: Norsk Helseinformatikk AS; 2020 [hentet 2020-05-11].

2. Markestad T. Tilnærming til det akutt syke barnet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2001; 121(5): 608-11.McCarthy PL, Sharpe MR, Spiesel SZ, Dolan TF, Forsyth BW, DeWitt TG, Fink HD, Baron MA, Cicchetti DV. Observation scales to identify serious illness in febrile children. Pediatrics. 1982 Nov 1;70(5):802-9.

3. McCarthy PL, Sharpe MR, Spiesel SZ, Dolan TF, Forsyth BW, DeWitt TG, Fink HD, Baron MA, Cicchetti DV. Observation scales to identify serious illness in febrile children. Pediatrics. 1982 Nov 1;70(5):802-9.

4. Markestad T. Klinisk pediatri 3. utgave Oslo: Fagbokforlaget; 2016.

5. Hunskår S. Allmennmedisin. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2013.

6. Legevakthåndboken [Internett]. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2018 [hentet2020-05-11].Tilgjengelig fra: lvh.no

7. Vurdering av "Akutt febrilt barn" – Pediaterveiledere fra Norsk barnelegeforening [Internett] Oslo: Helsebiblioteket;2013 {hentet 2020-05-11]

8. Legevakthåndboken [Internett]. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2018 [hentet 2020-05-11].

9. Sønning K, Nyrud C, Ravn IH. A survey of healthcare professionals' experiences with the Paediatric Early Warning Score (PEWS). Norwegian Journal of Clinical Nursing/Sykepleien Forskning. 2018 Feb 23.

10. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. NICE guideline [NG51] [Internett] United Kingdom; 2016-07-13 [hentet 2020-05-11].

11. Helsedirektoratet. Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet 2020-04-30 [hentet 2020-0511].

12. FHI – barnevaksinasjonsprogrammet [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2018 [hentet 2020-05-11].

13. Oslo universitetssykehus. Pneumokokksykdom – utprøving av ny form for vaksine (V114) hos friske spedbarn. [Internett]. Oslo: Oslo universitetssykehus; 2019 [hentet 2020-05-11].

14. National Institute for Health and Care Excellence. Fever in under 5s: assessment and initial management. NICE Guideline [NG143] [Internett] United Kingdom; 2019-11-07 [hentet 2020-05-11].

15. Helse- og omsorgsdepartementet. Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023. [Internett] Oslo; 2019 {hentet: 2020-05-11]

16. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guidance [Internett] United Kingdom; 2020 [hentet 2020-05-11].

17. Woods, D. D., Dekker, S., Cook, R., Johannesen, L., & Sarter, N. Behind human error. 2nd ed. Ashgate Publishing, Ltd.; 2010.

18. Dekker S. The field guide to understanding 'human error'. Ashgate Publishing, Ltd.; 2014.

19. PedSAFE. [Internett]. Akershus: Akershus universitetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken/PedSAFE ; 2020 [hentet 2020-06-8].

Bilder

Toppbilde kapittel 1: Aditya Romansa, Unsplash

Toppbilde kapittel 2: Aditya Romansa, Unsplash

Toppbilde kapittel 4: Daiga Ellaby, Unsplash

Toppbilde kapittel 5: Adobestock

Toppbilde kapittel 6: Sandra Blikås

Resterende bilder er kjøpt på Mostphotos. 

Last ned / skriv ut: