PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Årsrapport 2022

5 Vurdering av fremtidsutsikter

Ukom går inn i 2023 med flere igangsatte undersøkelser. Det er utarbeidet en publiseringsplan for fire undersøkelser som ventes ferdigstilt våren 2023.

Virksomheten er nå fullt bemannet med dyktige og engasjerte medarbeidere som etter hvert har opparbeidet seg en unik kompetanse. Vi opplever stor etterspørsel etter bidrag fra Ukom fra virksomheter både i helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen. Vi får positive tilbakemeldinger fra virksomheter som opplever at rapportene våre er nyttige, og som bruker funnene aktivt i sitt forbedringsarbeid. Dette inspirerer oss til å fortsette arbeidet med å utvikle metodikken vår og gå inn på flere områder.

I rapportene våre ser vi hendelsene fra flere perspektiver. Det kan være utfordrende å skrive rapporter der alle involverte kjenner seg igjen, både ansatte på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten og pasienter og pårørende. Ut fra tilbakemeldingene vi får, opplever vi at vi langt på vei klarer balansegangen med å beskrive de ulike virkelighetene på en respektfull og ivaretagende måte.  

Når vi har et systemperspektiv, ser vi at pasientsikkerhetsutfordringer ikke bare berører helse- og omsorgssektoren, men ofte også andre samfunnssektorer. For pasientene er det viktig med et helhetlig tjenestetilbud, og det er derfor gledelig å se at det er stor interesse for rapportene våre også i andre samfunnssektorer så som politiet og undervisningssektoren.

Det internasjonale samarbeidet skjøt for alvor fart i 2022, og har kommet over i et mer formalisert spor. Norge er et lite land, og vi ser det som verdifullt både å kunne dele våre erfaringer og dra nytte av internasjonal kompetanse.

Vi opplever en positiv interesse rundt arbeidet vårt og med publiseringene som ligger foran oss ser vi fram til 2023 som et viktig år for Ukom.  

Fortsett å lese:Årsregnskap

Last ned / skriv ut: