PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kontrollmetoder for plassering av nasogastrisk ernæringssonde

5 Anbefalinger for kontroll av nasogastrisk ernæringssonde

Vår undersøkelse av dagens praksis for kontroll av nasogastrisk ernæringssonde på våkne, voksne pasienter, viser at auskultasjon er den mest brukte kontrollmetoden. Dette er ikke en trygg metode.

Ukom gir følgende anbefalinger om tiltak for å forebygge alvorlige hendelser:

Anbefalinger til klinisk praksis

Ukom anbefaler at helsepersonell bruker anerkjente metoder som pH-måling, og i tvilstilfeller røntgen, for å kontrollere at nasogastrisk ernæringssonde er riktig plassert i magesekken. Auskultasjonsmetoden bør ikke brukes.

Ukom anbefaler at helsepersonell som gir væske, ernæring eller medikamenter gjennom nasogastrisk ernæringssonde, kontrollerer sondens plassering før hver bruk.

Overordnede anbefalinger

Ukom anbefaler at leverandører av nasogastriske ernæringssonder tydelig merker pakkene med at pH-testing og røntgen skal benyttes for å kontrollere at sonden er riktig plassert i magesekken.

Ukom anbefaler at Sykehusinnkjøp HF og andre offentlige oppdragsgivere i sine anskaffelser stiller krav om bruksanvisning, som inkluderer pH-måling og røntgen som kontrollmetode for riktig plassering av nasogastrisk ernæringssonde.

Ukom anbefaler at Sykehusinnkjøp HF og andre offentlige oppdragsgivere inngår separate avtaler for testutstyr til pH-testing for humant gastrisk aspirat til nasogastriske ernæringssonder.

Ukom anbefaler at helseinstitusjoner kun benytter pH-tester egnet for humant gastrisk aspirat som kontrollmetode for riktig plassering av nasogastrisk ernæringssonde.

I denne rapporten har vi fått gode råd og innspill fra:

  • Sykehusinnkjøp HF
  • Norsk Sykepleierforbunds faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi
  • Leverandørene Fresenius Kabi Norge AS, Nutricia Norge AS og Ecomed Helseprodukter AS
  • Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for nevrosykepleiere

Last ned / skriv ut: