PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Hånd holder en skalpell under en operasjon. Helsepersonell kledd i sterile klær, med plasthansker og munnbind. Foto.

Pasientsikkerhet ved nye kirurgiske og invasive metoder

15 Refleksjon og læring

Vi har laget en presentasjon som gir en oppsummering av vår undersøkelse av utprøvingen av den nye operasjonsmetoden transanal total mesorektal eksisjon (taTME) i syv norske sykehus. Tanken er at presentasjonen kan brukes til en gjennomgang av rapporten, og til refleksjon og læring

Historien om taTME i Norge er en viktig påminnelse om at terskelen bør være lav for at ny operasjonsteknikk, bruk av nytt teknisk utstyr eller ny organisering av en prosedyre, er å anse som utprøving av en ny metode. 

Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Undersøkelsen bør ha interesse for alle fagdisipliner i spesialisthelsetjenesten som utvikler og tar i bruk nye behandlingsteknikker.
Under finner du et sett med lysark som kan brukes av både av medarbeidere og ledere. Lysarkene kan brukes i forbindelse med kvalitets- og forbedringsarbeid, til faglig oppdatering, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fag- og personalmøter.

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende.

Presentasjonen kan brukes uten at det kreves mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter behov og ønske.

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

 

Last ned / skriv ut: