PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander

6 Hjelp til refleksjon og forbedringsarbeid

Vi anbefaler at helsetjenesten bruker disse spørsmålene som ledd i sitt kontinuerlige forbedringsarbeid, for å identifisere egne risikoområder:

Pasient- og pårørendeinvolvering

 • Hvordan sikrer vi at pasient og pårørende medvirker i pasientforløpet (planer for utredning og behandling) med utgangspunkt i egne behov og ressurser?
 • Hvordan sikrer vi at pasient og pårørende opplever at de blir møtt og vet hvem de kan kontakte ved spørsmål om planer for utredning og behandling?

Utredning og pakkeforløp

 • Hvordan sikrer vi at det utarbeides en plan for utredning og behandling, og at dette følges opp når pasienten er under utredning men ikke i pakkeforløp? Hvilke system har vi for at det er en overordnet medisinsk ansvarlig som holder i pasienten og følger opp gjennom utredningsforløpet? 
 • Hvordan sikrer vi oppfølging av pasienter vi har ansvar for som er innlagt på annen avdeling, mens de er under utredning?
 • Hvordan sikrer vi oppfølging av pasienter innlagt på annen avdeling der vår spesialkompetanse etterspørres i utredningsforløp?
 • Hvordan sikrer vi kjennskap til de ulike pakkeforløpene og diagnostiske senter/enhet blant de som arbeider med utredning av pasienter? 
 • Hvordan sikrer vi tilgjengeligheten til DPF for inneliggende pasienter i vårt sykehus?

Samhandling og samarbeid

 • Hvordan organiserer vi arbeidet for å sikre samarbeid og oversikt på tvers av spesialiserte avdelinger rundt pasienter som er under utredning?
 • Hvilke arenaer og milepæler har vi for samarbeid på tvers av spesialiserte tjenester for pasienter som er under utredning som ikke er i pakkeforløp?
 • Hvordan sikrer vi samhandling på tvers av spesialiserte tjenester for pasienter under utredning som ikke er i pakkeforløp?
 • Hvordan fremmer vi kontinuitet og begrenser antall helsepersonell som pasient og pårørende må forholde seg til?

Nyttige verktøy for samhandling med pasient og pårørende 

Det finnes nyttige verktøy klare til bruk. I denne sammenhengen vil vi spesielt nevne:

Fortsett å lese:Vårt oppdrag

Last ned / skriv ut: