PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander

12 Refleksjon og læring

Vi har laget en presentasjon som gir en oppsummering av undersøkelsen "Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander. Bruk gjerne materiellet til å gå gjennom rapporten, og til læring og refleksjon i egen organisasjon.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i historien om "Jan" som døde av kreft etter et halvår med hyppige innleggelser på sykehus. Han opplevde uklare ansvarsforhold, mangelfull informasjon, forsinkelser og en oppstykket helsetjeneste med mange involverte. Utredningen dro ut i tid. Det ble et belastende halvår for "Jan" og familien, med mange uavklarte spørsmål. Kreftdiagnosen ble stilt uken før han døde.  

Rapporten viser at den økte spesialiseringer i helsetjenesten krever nye grep i sykehusene for å gi tryggere utredning av pasienter som er innlagt med uavklart tilstand.

Behov for læring og forbedring på flere områder 

Rapporten trekker frem to viktige forhold når pasienter med uavklart tilstand innlegges til utredning i sykehus. Det ene er samhandling mellom ulike avdelinger og spesialiteter rundt pasienten. Det andre er involvering og ivaretakelse av pasient og pårørende under innleggelsen. I rapporten finner du flere punkter som kan bidra til læring og forbedring

Refleksjon og læring

Vi ønsker at undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten.

Undersøkelsen er interessant og aktuell for medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene som møter pasienter med uavklart tilstand under utredning, bruker- og pårørendeorganisasjoner, ledere, beslutningstakere og myndigheter med ansvar for tjenestene.

Under finner du et sett med lysark. De kan være nyttige og aktuelle i kvalitets- og forbedringsarbeid, til faglig oppdatering, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fag- og personalmøter.

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende.

Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter behov og ønske.


Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

Last ned / skriv ut: