PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Tegnet illustrasjon: To personer i samtale, vendt mot hverandre. Den ene er helsepersonell og den andre medarbeider.

Erfaringer fra kollegastøtteordninger

3 Annes historie

Etter å ha vært involvert i en alvorlig uønsket hendelse fikk Anne tilbud om oppfølging av en kollegastøtte og takket ja til dette. Kollegastøtten jobbet på samme avdeling, og var en erfaren og respektert fagperson. Allerede to dager etter hendelsen var Anne på jobb, og kollegastøtten deltok på det samme skiftet. Anne var usikker på om hva de andre sykepleierne mente om hennes rolle i hendelsen, og om hun ble baktalt. Hun var også spent på hvordan hun ville takle jobben sin. Kollegastøtten fulgte Anne opp underveis på vakten og trygget henne på at hun gjorde en god jobb. Anne opplevde at kollegastøtten hadde tillit til henne, og dette var viktig for å styrke egen selvtillit. Hun ble oppfordret til å ta kontakt hvis hun hadde behov for det.

Anne tok ikke kontakt med kollegastøtten igjen, men opplevde det som en stor trygghet å ha muligheten til å gjøre det. Det var viktig at det var en person som hadde en definert hjelperrolle overfor henne.  

Last ned / skriv ut: