PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Tegnet illustrasjon: To personer i samtale, vendt mot hverandre. Den ene er helsepersonell og den andre medarbeider.

Erfaringer fra kollegastøtteordninger

12 Læring og refleksjon

Ukoms mål og ønsker er at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, refleksjon og forbedring i tjenestene. Vi lager eget materiell til undersøkelsen. Det gir et overblikk over hendelsen/tema, våre funn, anbefalinger, i tillegg til spørsmål for refleksjon. Materiellet kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for diskusjon i fagmøter og andre ulike møter. 

Materiell til læring og refleksjon

Fortsett å lese:Fremgangsmåte

Last ned / skriv ut: