PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.
Tegnet illustrasjon: To personer i samtale, vendt mot hverandre. Den ene er helsepersonell og den andre medarbeider.

Erfaringer fra kollegastøtteordninger

17 Vedlegg

Vedlegg 1 - PICO - ivaretakelse

Forklaring av forkortelse PICO:
P: Ivaretagelse av helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten
I: Intervensjoner for ivaretagelse
C: Evaluering av tiltak – sammenlignende studier som viser effekt av ivaretagelsestiltak jf. ingen tiltak
O: Interessert i alle typer utfall av intervensjon(ene)

P (problem og populasjon): Manglende ivaretagelse av helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten
I (phenomen of interest): System for ivaretagelse av helsepersonell
Co (contekxt): Ivaretagelse av helsepersonell på arbeidsplassen

Avgrensning 

Avgrense søk til baser over forskningslitteratur fra nordiske land, dvs. Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland (det som er publisert på svensk). Disse artiklene kan være publisert på både morsmål og engelsk. Cut of på år 2012.

Forslag til søkeord

P

Person/Pasient/ Problem

I

Intervensjon/ eksponering

C

Evt. sammenligning

O


Utfall

HelsepersonellKollegastøtteIntervensjonUtbrenthet
LegerStøttekollegaSammenlignet med ingen intervensjonSøvnvansker
SykepleiereIvaretakgelse Depresjon
HelsefagarbeiderePsykososial støtte Rusmiddelbruk/selvmedisinering
PsykologerEtisk refleksjon Moralsk stress
VernepleiereEmosjonell støtte Selvmord/selvmordstanker
TannlegerePsykologisk trygghet Forlate yrket
 Intervensjon  
 Evaluering av intervensjon  

Vi ønsker også søk på engelske artikler, men som gjelder nordiske land.

Forslag til engelske søkeord

P

Person/Pasient/ Problem

I

Intervensjon/ eksponering

Evt.

sammenligning

O

Outcome

Health personellPeer supportIntervention compared with no interventionBurn out
DoctorsPeer counselling Sleep disorder/difficulties
PhysiciansSupport Depresion
NursesPsychosocial support Drug use/self medication
Care workerEthical support Moral stress
PsychologistsEmotional support Suicide/suicidal thoughts
Social workerPsychological safety Quit job
DentistInterventions  
 Evaluation of interventions  

I tillegg ønsker vi tilsvarende PICO om brannmenn/brannvesen, politi, forsvar og fly/piloter. Her kan du søke uten å begrense årstall.

Vedlegg 2

Søkestrategi ivaretakelse helsepersonell - litteratursøk fra bibliotek for helseforvaltningen (PDF)

Vedlegg 3

Oversikt aktuelle artikler - ivaretagelse av helsepersonell - FHI (PDF)

Last ned / skriv ut: